Το μέλλον του αγροτικού ζητήματος …

Το Μέλλον Βρίσκεται στους Σύγχρονους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς-Επιχειρήσεις

Αποσπάσματα από άρθρο του Δρ Χρίστου Θ. Γαλλή, Περιβαλλοντολόγου-Δασολόγου, Ερευνητή στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Θεσσαλονίκης

Είναι επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της αγροτικής οικονομία της χώρας μας η άμεση μετατροπή του αγωνιστικού-διεκδικητικού αγροτικού κινήματος σε ένα δυναμικό σύγχρονο ευρωπαϊκό συνεταιριστικό κίνημα. Ένα κίνημα προσαρμοσμένο στις συνθήκες του ελεύθερου ανταγωνισμού και των σύγχρονων περιβαλλοντικών απαιτήσεων που δεν θα έχει ανάγκη την κρατική παρέμβαση και προστασία, είναι η μόνη λύση μακροχρόνιας αειφορικής και φιλικής στο περιβάλλον ανάπτυξης της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Σε πολλές χώρες, κυρίως δυτικό-ευρωπαϊκές, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν αναπτύξει σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες και προσφέρουν υπηρεσίες υποκαθιστώντας ή συνεπικουρώντας το κράτος στο έργο του.

Στη χώρα μας δεν θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν σήμερα σημαντική παρέμβαση στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του ευρύτερου χώρου στον οποίο δραστηριοποιούνται με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ουσιαστική αδρανοποίηση και απαξίωση των συνεταιρισμών έχουν ενδιαφέρον. Συνοπτικά θα μπορούσαν να παρουσιαστούν:

 1. Η έντονη κομματικοποίηση των συνεταιρισμών τα τελευταία 25-30 χρόνια οδήγησε στην περιθωριοποίηση της συνεταιριστικής ιδέας και της ανεξαρτησίας και αυτονομίας του συνεταιρισμού, που σύντομα μετατράπηκε σε κομματικό και προσωπικό φέουδο, μεταφέροντας ουσιαστικά τη διοίκηση στα κομματικά και βουλευτικά γραφεία…!
 2. Διοικήσεις ακατάλληλες, και σε πολλές περιπτώσεις διεφθαρμένες, χωρίς στρατηγικούς σχεδιασμούς, με νοοτροπία παραγωγών και όχι επιχειρηματιών. Χωρίς εμπειρία και γνώση για τη λειτουργία και οργάνωση μιας τέτοιας σύνθετης διοικητικής και επιχειρηματικής μονάδας.…
 3. Διαχείριση και προσωπικό χωρίς ορθολογική κατανομή δραστηριοτήτων, χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση, χωρίς σύγχρονη επιχειρησιακή υλικοτεχνική υποδομή….

Υπάρχουν βέβαια και φωτεινές εξαιρέσεις στα παραπάνω απλά όμως επιβεβαιώνουν κανόνα. Για παράδειγμα, η Ένωση Βόλου (ΕΒΟΛ) με τη σύγχρονη γαλακτοκομική της μονάδα παράγει, σε συνεργασία με τους παραγωγούς, εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλης ζήτησης προϊόντα, πολλά από τα οποία είναι και βιολογικά, προσφέροντας έτσι ασφάλεια και αυξημένες τιμές στους παραγωγούς που είναι μέλη της. Ο συνεταιρισμός ορυζο-παραγωγών Χαλάστρας με τις σύγχρονες υποδομές του. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου αποτελεί λαμπρό παράδειγμα πετυχημένου σύγχρονου και επιθετικού managment ενός αγροτικού συνεταιρισμού. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Ένωση Μαστιχοπαραγογών Χίου χρηματοδότησε ερευνητικές διδακτορικές διατριβές σε ελληνικά πανεπιστήμια σχετικά με τις θεραπευτικές ιδιότητες της μαστίχας!

Σε γενικές γραμμές οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί (ή ομάδες παραγωγών) θα μπορούσαν να οργανωθούν και δραστηριοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:

 • Οργάνωση των συνεταιρισμών με φιλοσοφία ιδιωτικής εταιρείας για να μπορεί αν λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Να υπάρχει η ατομική συνεταιριστική ευθύνη του κάθε αγρότη-μετόχου μέλους του συνεταιρισμού με συμμετοχή στα κέρδη και στις ζημίες.
 • Το 15-20% του ποσού όλων των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που λαμβάνει κάθε μέλος του συνεταιρισμού θα πρέπει να κρατείται από τον συνεταιρισμό για την δημιουργία αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιείται για αναπτυξιακές επενδυτικές δράσεις του συνεταιρισμού αλλά και για την ενίσχυση του εισοδήματος των μελών του σε περιόδους κρίσης όπως η φετινή για παράδειγμα.
 • Να καθιερωθούν συχνές και ανοιχτές συνελεύσεις. Ο προϋπολογισμός και η χάραξη της πολιτικής κάθε συνεταιρισμού να γίνεται σε δημόσια ανοιχτή συνέλευση μια φορά το χρόνο….
 • Οι κεντρικές συνεταιριστικές οργανώσεις, σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις συνεταιρισμών, να συντάσσουν στρατηγικές μελέτες ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η περίφημη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να είναι υπόθεση των συνεταιριστικών οργανώσεων σε όλα τα επίπεδα.
 • Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να οργανώσουν τμήματα αγοράς εφοδίων και μηχανημάτων σε επίπεδο χονδρεμπορίας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να ασκούν κάποια πολιτική στη αγορά αυτή και κατά συνέπεια καλύτερες τιμές και μείωση του κόστους παραγωγής.
 • Πρόσληψη επαγγελματιών manager με γνώσεις του μηχανισμού της αγοράς, τιμών κτλ. και τοποθέτησή τους στη θέση του διευθυντή.
 • Παρέμβαση στην εμπορία των προϊόντων που παράγουν τα μέλη του συνεταιρισμού, με τη δημιουργία δημοπρατηρίων σε επίπεδο ένωσης συνεταιρισμών. Μέσα από τα δημοπρατήρια αυτά θα μπορούν οι μεσάζοντες να αγοράζουν τα αγροτικά προϊόντα…
 • Δημιουργία μεταποιητικών μονάδων για την μερική ή ολική μεταποίηση των προϊόντων τους.
 • Επίσης η δημιουργία τμημάτων για αγροτο-οικονομικές μελέτες. Τα τμήματα αυτά θα μπορούν να συντάσσουν προγράμματα βελτίωσης και οργάνωσης της κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης κάθε μέλους του συνεταιρισμού.

Η Πολιτεία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν και να δράση ανάλογα. Οι άμεσες δράσεις της Πολιτείας μπορεί να είναι οι παρακάτω:

 • Αλλαγή του σημερινού νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους συνεταιρισμούς και δημιουργία ενός νέου που θα έχει περισσότερα ιδιωτικό-οικονομικά στοιχεία οργάνωσης και έλεγχου των συνεταιρισμών και δημοκρατικότερο εκλογικό σύστημα όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο.
 • Χρηματοδότηση και συνεργασία με συνεταιριστικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Μελέτης Ανάπτυξης και Αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Οικονομίας, αλλά και επί μέρους μελέτες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 • Χρηματοδότηση εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας που να βασίζεται σε στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτική.
 • Τέλος η δημιουργία της Εθνικής Σχολής Συνεταιρισμών. Η Σχολή αυτή θα οργανώνει σε τοπικό επίπεδο σε όλους τους νομούς της χώρας μαθήματα οργάνωσης συνεταιρισμών, συνεταιριστικής ιδέας κτλ., τόσο για απλά μέλη όσο και για στελέχη συνεταιρισμών. Θα είναι δε σχολή συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
Advertisements

Ένα Σχόλιο

 1. ΣΥΝΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ…ΚΑΛΟ ΑΡΘΡΟ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: