Σύγχρονοι Εθνομάρτυρες..

πολοχαγς Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Θυσιάστηκε στην Κύπρο, τν 7η Νοεμβρίου 2009.

Ἔπεσε στὸ βωμὸ τοῦ καθήκοντος πρὸς τὴν πατρίδα κατὰ τὴν παραλαβὴ τοῦ πολεμικοῦ ὑλικοῦ του λόχου του ποὺ βρίσκεται στὴν πρώτη γραμμή. Προτίμησε νὰ θυσιαστεῖ γιὰ νὰ γλιτώσει τοὺς στρατιῶτες του. Δὲν πέταξε τὴν ὁπλοβομβίδα ποὺ εἶχε ἀπὸ μόνη της ὁπλίσει, ἀλλὰ τὴν κράτησε στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ δίνοντας σὲ τρία ἄλλα νεαρὰ παιδιὰ τὸν ἐλάχιστο χρόνο ποὺ χρειάζονταν γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὸ φυλάκιο. Ὁ ἴδιος σκέπασε μὲ τὸ σῶμα τοῦ τὴν ὁπλοβομβίδα ποὺ τοῦ προκάλεσε θανάσιμα τραύματα.

Τὸ φυλάκιο βρίσκεται στὴν….πρώτη γραμμὴ τῆς Λευκωσίας, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς, κοντὰ στὴν Πύλη Πάφου. Τὸ ἀτύχημα ἔγινε ὅταν καταμετράτο τὸ πολεμικὸ ὑλικό του φυλακίου μὲτὴν ἀλλαγή της διοίκησης τοῦ λόχου. Ἀκριβῶς στὶς 10 καὶ 50 ἀκούστηκε μία ὑπόκωφη ἔκρηξη στὸ χῶρο τῶν πυρομαχικῶν τοῦ φυλακίου. Τὸ κακὸ εἶχε ἤδη γίνει καὶ ὁ 29χρονος ὑπολοχαγὸς ἔπεσε νεκρός, ἀκρωτηριασμένος στὰ δύο του χέρια καὶ μὲ ἕνα βαθὺ τραῦμα στὴν καρδιά.

Τί προηγήθηκε; Εἶχε στὰ χέρια τοῦ τὴ μοιραία ὁπλοβομβίδα ὅταν ἀκούστηκε ἕνα παράξενο κλὶκ στὸ ἐσωτερικό του χωνιοῦ της. Κάτι σὰν νὰ ὅπλισε ὁ πυροκροτητὴς καὶ ἡ ἀντίστροφη μέτρηση ἄρχισε. Ὁ δόκιμος Ἀντρέας Χριστοδούλου στὰ 4 μὲ 5 δευτερόλεπτα ποὺ μεσολαβοῦν μόλις πρόλαβε νὰ τοῦ πεῖ «μήπως καὶ ἐκραγεῖ, κύριε λοχαγέ». Ἔκανε τρία βήματα πρὸς τὰ πίσω μαζὶ μὲ ἄλλους δύο στρατιῶτες τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ ὑπολοχαγὸς ἴσως προσπαθοῦσε νὰ κάνει κάτι. Σύμφωνα μὲ ὅ,τι εἶπε στὸν πατέρα τοῦ Γιῶργο Χριστοδούλου ὁ νεαρὸς δόκιμος, εἶδε τὸν ὑπολοχαγὸ νὰ παίρνει τὴ χειροβομβίδα κοντὰ στὸ στῆθος του καὶ νὰ τὴν κρύβει μὲ τὰ χέρια καὶ τὸ σῶμα του. Εἶχε καταλάβει ὅτι ἡ ἔκρηξη θὰ ἀκολουθοῦσε τὴν ἑπόμενη στιγμὴ καὶ θέλησε νὰ σώσει τοὺς ἄλλους. Θέλησε νὰ σώσει τὰ ἄλλα τρία παιδιὰ ποὺ ἦταν μαζί του στὸ στενὸ καὶ ἀποκλεισμένο χῶρο τῶν πυρομαχικῶν. Γιατί τὰ πυρομαχικὰ βρίσκονται σὲ ἀποκλεισμένο ὑπόγειο χῶρο;

Ἀκολούθησε ἡ ἔκρηξη καὶ ὁ δόκιμος μὲ τοὺς δύο στρατιῶτες βρέθηκαν ἐκτός του χώρου ποὺ πνίγηκε μέσα σὲ καπνοὺς σκόνες καὶ θραύσματα. Ὁ δόκιμος γύρισε μετὰ ἀπὸ λίγα δευτερόλεπτα πίσω καὶ βρῆκε διαμελισμένο τὸ λοχαγό του σὲ μία λίμνη αἵματος, πεσμένο μπρούμητα. Εἶδε ὅτι ἦταν νεκρός. Βγῆκε ἀκολούθως ἔξω καὶ μὲ τὸ κινητό του τηλεφώνησε στὸ Νοσοκομεῖο καὶ στὸ ΓΕΕΦ.
Ὁ κίνδυνος γιὰ νέα ἔκρηξη ἦταν ὑπαρκτὸς καὶ οἱ πυροτεχνουργοὶ τῆς Ἀστυνομίας ποὺ εἶχαν φτάσει στὸ μεταξὺ ἀπέκλεισαν τὸ χῶρο καὶ ἐξέτασαν ὅλο τὸ ὑλικό. Ὁ πατέρας τοῦ δόκιμου ἀνθυπολοχαγοῦ Γιῶργος Χριστοδούλου δήλωσε στὴ «Σ» ὅτι ἂν ἀκολουθοῦσε ἔκρηξη τῶν πυρομαχικῶν ὅλο τὸ τετράγωνο θὰ ἀνατιναζόταν καὶ θὰ κατέρρεε μὲ πολλὰ θύματα. «Ἐν ὁ Θεὸς ποὺ μᾶς λυπήθηκε καὶ ἡ αὐτοθυσία τοῦ ὑπολοχαγοῦ νὰ καλύψει μὲ τὸ σῶμα τοῦ τὴν ἔκρηξη», λέγει.

Οἱ εἰδικοὶ ἐξηγοῦν ὅτι οἱ ὁπλοβομβίδες εἶναι σὰν χωνὶ ποὺ φέρουν πανομοιότυπο ὑλικὸ μὲ τὶς χειροβομβίδες. Ἐκτοξεύονται μὲ βολὴ ἀβολίδοτου φυσιγγίου ἀπὸ τυφέκιο. Δὲν ἐκρήγνυνται μόνες τους, ἀλλὰ κάτι σίγουρα πῆγε στραβά. Ἔγινε ἀποκόλληση καὶ ὁ πυροκροτητὴς ἐνεργοποιήθηκε. Εἶναι ἄγνωστο πόσο παλιὲς ἦταν, πόσο καιρὸ βρίσκονται ἐκεῖ, τί συντήρηση τοὺς γίνεται. Αὐτὸ θὰ τὸ δείξει ἡ ἔρευνα.

Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα. Ὅτι ἕνα λαμπρὸ παλικάρι, ἕνας ἐξαίρετος ἀξιωματικὸς ἀπόφοιτός της Σχολῆς Εὐελπίδων ἔχασε τὴ ζωή του καὶ ἀφήνει ἀσήκωτο πόνο στὴν οἰκογένειά του καὶ τὴ νεαρή του σύζυγο Φρόσω. Ὁ ἄτυχος ὑπολοχαγὸς Πάμπος Χαραλάμπους εἶναι γιὸς τοῦ Μιχάλη Χαραλάμπους ἀπὸ τὸ Μένοικο καὶ τῆς Δήμητρας Πατσαλοσαββῆ ἀπὸ τὸν κατεχόμενο Καραβά. Ἔχει μία ἀδελφὴ τὴν Ἄντρη. Ἡ γυναίκα τοῦ εἶναι ἐπίσης παιδὶ προσφύγων ἀπὸ τὸ Μαραθόβουνο Μεσαορίας. Ἡ τραγωδία σὲ ὅλο τὸ μεγαλεῖο της. Ἄνθρωποι ποὺ τοὺς ἔνωνε ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ ἡ ὑψηλὴ αἴσθηση τοῦ καθήκοντος καὶ τῆς βιοπάλης ντύθηκαν στὰ μαῦρα. Μόλις πρὶν ἀπὸ ἔξι μῆνες ἦταν οἱ χαρὲς τοῦ γάμου καὶ τώρα ἡ σύζυγος πίνει τὸ πιὸ πικρὸ ποτήρι. Ἡ δύστυχη μητέρα τοῦ σφουγγάριζε τὴ βεράντα τοῦ σπιτιοῦ τῆς ὅταν οἱ ἀξιωματικοὶ πῆραν τὸ θλιβερὸ μαντάτο στὸ Μένοικο. Ὁ χαροκαμένος πατέρας τὸ ἔμαθε ἀπὸ γείτονα ποὺ τὸ ἄκουσε ἀπὸ ἰδιωτικὸ κυπριακὸ ραδιόφωνο καὶ ἄρχισε νὰ κλαίει γοερά. Ρώτησε ὁ ἄτυχος πατέρας τί ἔγινε καὶ ὁ γείτονάς του, στὴν ὁδὸ Τρικούπη, στὸ ξυλουργεῖο ποὺ διατηρεῖ ἐκεῖ, τοῦ εἶπε τὴν τραγικὴ ἀλήθεια. «Τὸ ραδιόφωνο μεταδίδει τὸ θάνατο τοῦ παιδιοῦ σου ἀπὸ ἔκρηξη ὁπλοβομβίδας».

Ἡ παραπάνω εἴδηση θάφτηκε γιὰ τὰ καλὰ ἀπὸ τὰ ἑλλαδικὰ ΜΜΕ.

Ἀπὸ ὅτι φαίνεται οἱ καναλάρχες προτιμοῦνε εἰδήσεις «πολιτικῆς κονσέρβας» ἢ «lifestyle».Καὶ καμιὰ τεχνητὴ ὄξυνση στὶς συζητήσεις γιὰ νὰ μὴν ἀλλάξει κανάλι ὁ τηλεθεατής. Ἄραγε πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς θὰ κάναμε τὸ ἴδιο ποῦ ἔκανε ὁ ἡρωικὸς ὑπολοχαγός; Πόσοι θὰ σφίγγαμε τὴν ὁπλοβομβίδα πάνω μας γιὰ νὰ γλιτώσουνε οἱ ὑπόλοιποι; Γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ ἀποδεικνύεται ὅτι ἐτοῦτος ὁ τόπος, ὁ ποτισμένος μὲ τόσο αἷμα ἡρώων, συνεχίζει νὰ καρποφορεῖ…

Τοῦ Ἄδωνη ΠαλληκαρίδηΣχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: